Kvarstående problem

Det kan finnas problem som finns kvar efter att du tagit bort det malware som infekterat din dator. Här följer de vanligast och hur du löser dem.
Kan inte ansluta till Internet
När du försöker ansluta till Internet får du ett av följande, eller något liknande meddelande.

No Internet access (med gul ikon)
Identifying…
Acquiring Network Address
Limited Connectivity Unable to connect to the Internet (Google Chrome)
Can’t display the webpage (Internet Explorer)
Det här är ett ganska vanligt problem efter en malware-attck och kan relativt lätt åtgärdas.

Steg 1. Återställ Windows Network Settings
Följande inställningar kommer att återställas. Windowas Hosts File, Internet Protocole, Winsock, Windows DNS Cache, IP-adress. a) Öppna Notepad, eller en annan enkel texteditor, dock inte world eller annat ordbehandlingsprogrtam..
b) kopiera följande text och lägg in den i Notepad.

@Echo off
pushd\windows\system32\drivers\etc
attrib -h -s -r hosts
echo 127.0.0.1 localhost>HOSTS
attrib +r +h +s hosts
popd
ipconfig /release
ipconfig /renew ipconfig /flushdns
netsh winsock reset all
netsh int ip reset all
cls
echo Script finished.
pause
del %0

c) Klicka på File, Fil och Save, Spara. Skriv in namnet “reset.bat” ändra “Save as type”, “Spara som” till “All files, Alla filer” och klicka på “Spara”. Spara filen på Skrivbordet eller annan plats där du lätt hittar den.

Steg 2. Vissa typer av malware kommer att infektera den systemdriver som krävs för att ansluta till Internet. När malwaren är borttagen kommer drivern inte att fungera. För att få igång drivern, följ nedanstående instruktioner.
Observera. Du måste ladda ner ett antal filer till en fungerande dator.

a) Fixa “System Drivern”
Ladda ner Farbar Service Scanner till en USB eller CD-skiva och installera programmet på den infekterade datorn.
b) Starta programmet och kontrollera att “Internet Services” är markerat. Klicka på “Scan”. En textlogg kommer att skapas.
c) Öppna “File Check” och sök efter “Missing Files” De markeras med följande text, “ATTENTION! FILE IS MISSING AND SHOULD BE RESTORED” alternativt, “XXX service is not running”. De filer som vanligtvis saknas efter en malware-attack är, Ancillary Function Driver (afd.sys), TDI Translation Driver (tdx.sys), MBT Transport Driver (netbt.sys), IPSec driver (ipsec.sys), TCP/IP Protocol Driver (tcpip.sys). Om en fil saknas, måste den ersättas.
d) Öppna sökrutan och skriv in namnet på den saknade filen, till exempel afd.sys.

e) När filen hittats och presenterats, kopiera den (Ctrl A och Ctrl C)
f) Klicka på “Start” och sedan “My Computer, Den här datorn”.
g) Klicka på hårddisken för datorn, vanligtvis C:
h) Skrolla dig ner till mappen “System 32” och dubbelklicka på den
i) När du står i mappen, tryck Ctrl V för att lägga in den fil du saknade, i vårt exempel afd.sys.
j) Upprepa punkterna c-j tills samtliga saknade filer är ersatta.
h) Starta om datorn

Om du efter detta, fortfarande inte har tillgång till Internet föreslår jag att du, via en annan dator, går till ett av dessa, engelskspråkiga forum, och söker hjälp. Berätta vilka steg du vidtagit för att lösa problemet. Bleeping Computer, Tech Support, eller Tech Support Guy.